ตักบาตรวิถีพุทธ และ ตักบาตรเดือนเกิด (2 มี.ค. 62)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันตักบาตรวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 08.00 น.