บวชเนกขัมมะนารีปฏิบัติธรรม ในกาลมาฆบูชา (15-19 ก.พ. 62)

น้อมบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บวชเนกขัมมะนารีปฏิบัติธรรม ในกาลมาฆะบูชา 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครปฏิบัติธรรม ได้ที่ เจ้าอาวาสวัดศรีทวี