อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงค์ อยุธยา (31 มี.ค.-1 เม.ย. 62)

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมกรรมฐาน โดย พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรม ได้ที่ เจ้าอาวาสวัดศรีทวี