• วันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารภิกษุ-สามเณร มีนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มธรรมสัญจรวัดศรีทวี จำนวน ๑๐ โรงเรียน มาทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
  • วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) ช่วงกลางวัน มีการจัดนิทรรศการ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารภิกษุ-สามเณร ช่วงกลางคืน มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ จุดเทียนถวายพระพร โดยปกติจะมีประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน
  • เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม) มีกิจกรรมสำหรับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการแลกของขวัญ ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์จนถึงเที่ยงคืน แล้วพระสงฆ์จะสวดชัยมงคลคาถาและให้สัญญาณฆ้อง กลอง และระฆัง ต้อนรับปีใหม่
  • วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ ในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม) มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี เข้ามาสวดมนต์ ไหว้พระ ตอบปัญหาธรรมะ ร้องเพลง เล่นเกมส์แข่งขันเพื่อชิงรางวัล โดยทางวัดศรีทวีเป็นผู้จัดเตรียมรางวัลและอาหารไว้บริการเด็ก ๆ
  • วันสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) มีการแสดงพระธรรมเทศนา สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียงวัดศรีทวี

ตัวแทนนักเรียนถวายภัตตาหารแด่พระพุทธิสารเมธีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ