ท่านสามารถแจ้งและให้รายละเอียดการบริจาคได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วกด “ส่งข้อมูล”

* คือ ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสแกน QR CODE เติมบุญตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญบูรณะ-ปฏิสังขรวัดชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมค่าเดินทางของภิกษุ-สามเณรค่ายา-ค่ารักษาพยาบาล ของ ภิกษุ-สามเณร และผู้บวชเนกขัมมะจัดซื้อชุดขาวไว้บริการผู้บวชเนกขัมมะจัดซื้ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดอื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด)