ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี