เกี่ยวกับวัด

“วัดศรีทวีเป็นวัดการศึกษาที่เผยแผ่ธรรมเป็นการเฉพาะให้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดโครงการอบรมศีลธรรม ทางวัดได้เปิดอบรมกรรมฐานอยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี วัดศรีทวีมีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแผ่ธรรม คือ ประการที่หนึ่ง เน้นเรื่อง พระพุทธพจน์ โดยเป็นสื่อบอกจนกว่าชาวบ้านจะเกิดธรรมะอย่างแท้จริง ประการที่สอง วัดพยายามที่จะทำให้วัดเป็นวัดที่ร่มรื่น เย็นสบายจากธรรมชาติ คือต้นไม้ ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล เพราะเป็นเป้าหมายหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

1 ใน 9 วัดบันดาลใจนำร่องของประเทศ

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 9 วัดนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากวัดทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เพื่อพลิกฟื้นคืนวัดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โครงการนี้ได้เริ่มปรับพื้นที่ของวัดให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและศาสนธรรมตามวิถีพุทธ พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับ ภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และชาวบ้าน จัดงานตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาลขึ้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา และมีผู้คนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันงานมีกิจกรรมอันประกอบไปด้วย การสวดมนต์ทำวัตร การตักบาตรสาธิต การฟังพระธรรมเทศนา การรับศีล การฟังปรารภธรรม การรับประเคนของพระสงฆ์ และการพิจารณาอาหารในบาตรก่อนฉัน ตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาล ญาติโยมที่มาร่วมงานได้ทานข้าวก้นบาตร พร้อมรับฟังธรรมบรรยาย ในงานนี้ทั้งสมณะและฆราวาสได้ล้างจานด้วยตัวเองกันทุกคน ทั้งยังได้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และอีกไม่นานห้องปฏิบัติธรรมที่จัดแสดงภาพปริศนาธรรม แบบโรงมหรสพทางวิญญาณของสวนโมกขพลาราม ศาลาการเปรียญ สวนธรรม และอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังใกล้จะเสร็จตามลำดับ งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัด เป็นวัดบันดาลใจที่จะส่งกระแสให้เกิดวัดบันดาลใจไปทั่วประเทศ

ทีมงานวัดบันดาลใจ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผังแม่บทโครงการและภาพจำลองลานหิน วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

วิดีโอภาพถ่ายวัดศรีทวี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเพณีสงกรานต์ (13 เม.ย. 62)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีสงกรานต์ : รับฟังพระธรรมเทศนา สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น.

ตักบาตรในสวน (6 เม.ย. 62)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน ตักบาตรในสวน เนื่องในวันจักรี ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 08.00 น.

อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดมเหยงค์ อยุธยา (31 มี.ค.-1 เม.ย. 62)

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมกรรมฐาน โดย พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรม ได้ที่ เจ้าอาวาสวัดศรีทวี

ติดต่อเรา CONTACT US

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต)
Pra Puttisarametee (Suvit Achito)

(+66) 075-341-248
(+66) 081-370-5991
siri@watsitawee.org

รองเจ้าอาวาส

พระปลัด (อัคครพล อคฺคพโล)

086-010-5225

ที่อยู่ Address

2131/8 ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

2131/8 Tewarat Road, Tha Wang
Mueang Nakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat, 80000
Thailand